Portal javnih prodaja - Nabavka dobara za sprovođenje mere kontrole i smanjenja populacije glodara - Beograd
Datum objave10.01.2020
Rok20.02.2020 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne javne prodaje - licitacije
MestoSrbija, Beograd
OglašivačJKP GRADSKA ČISTOĆA
Oblast
Predmet javne prodaje - licitacijeNabavka dobara za sprovođenje mere kontrole i smanjenja populacije glodara
Tekst javne prodaje - licitacijedatum objave: 10.01.2020 11:13

datum poslednje promene: 10.01.2020 11:13

Naziv

Poziv za podnošenje ponuda

Nabavka dobara za sprovođenje mere kontrole i smanjenja populacije glodara, insekata i štetnih organizama merama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na javnim površinama.

Partija 1- kupovina preparata za suzbijanje odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje termalnim zamagljivanjem na bazi aktivne supstance etofenproks i piperonil butoksid

Partija 2- solvent za preparat za suzbijanje komaraca termalnim zamagljivanjem, belo mineralno ulje

Partija 3- preparat za suzbijanje larvi komaraca na bazi aktivne supstance piriproksifen

Partija 4 - preparat za suzbijanje odraslih formi komaraca i krpelja uređajima sa zemlje na bazi aktivne supstance deltametrin

Partija 5- preparat za suzbijanje glodara na bazi aktivne supstance bromadiolon, parafinski blok

Vrsta postupka otvoreni postupak

Vrsta predmeta dobra

Predmet druga dobra

Ostale informacije

Kontakt Osoba za kontakt -Bojan Jovanović, kontakt tel-011/3314-287

Rok za podnošenje ponuda: 10.02.2020

Opšti rečnik nabavki 24323400 - Aromatične polikarbonske i

karbonske kiseline 24452000 - Insekticidi 24456000 - Rodenticidi (sredstva

za suzbijanje glodara)

detalji o naručiocu

Pun naziv naručioca: JKP Gradska čistoća

Matični broj: 07045000

PIB: 100003603

Država: SRBIJA

Opština: ZVEZDARA

Mesto: Beograd (Zvezdara)

Delatnost: Skupljanje otpada koji nije opasan

Oblik svojine: Državna svojina

Oblik organizovanja: Javno preduzeće

Kategorija: javna preduzeća-lokalna samouprava

Kontakt osoba: Sanja Stojkucović

Kontakt telefon: +381113314115

DOKUMENTACIJA (PDF)[SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE]